w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu


Postępowania sądowe w obrocie nieruchomościami. Forma ofert, wniosków, oświadczeń, w tym JEDZ. Korzyści i zagrożenia powiązane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą warunki ustawowe a ich rzeczowe stosowanie. Działy finansowo księgowe a RODO. Skutki nowych przepisów dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych. Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych poprzez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadami RODO. Definicja przetwarzania danych osobowych kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych także aspekt upoważnienia. Obowiązek zabezpieczenia danych. Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS zasady przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w r. Skrócenie okresu przechowywania danych do lat na rzecz zatrudnionych od ..r. W który sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, tak aby skutecznie potwierdzić spełnienie warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, opcja uzupełniania i przedkładania śmiałych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć kiedy postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny lub kosztu i skutecznie dowieść, że porto albo nakład pieniężny są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia? Jak skutecznie użytkować ze środków ochrony prawnej, aby obronić swoją ofertę innymi słowy zakwestionować ofertę konkurenta - odwołanie, przystąpienie lub sprzeciw (dochowanie terminów, formy, wykazanie interesu prawnego, szkody)? Jak powinno się sporządzić się na posiedzenie i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą? Czynności podejmowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Czym jest odstąpienie od zawarcia umowy i jakie są jego konsekwencje? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Komentarze: 4


noavatar.png
kodeks pracy jaka przerwa 2019-12-20

Świetne miejsce. Tutaj wiele przydatnych informacji. Wysyłam je do kilku tatuśków, a dodatkowo dzielę się smacznymi. I oczywiście, dzięki za twój wysiłek!

noavatar.png
ile zarabiają w spółkach skarbu państwa 2019-12-23

Chodzi o pomoc, wspaniałe informacje.

noavatar.png
Magdalena Ługiewicz zajęcia dla aplikantów radcowskich 2020-05-15

Przez jakiś czas byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem ten blog. Dziękuję, spróbuję sprawdzić częściej. Jak często aktualizujesz witrynę internetową?

noavatar.png
Krzysztof Czerkas ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 932 2020-05-15

Z pewnością możesz zobaczyć swoją wiedzę w pracy, którą piszesz. Sektor ma nadzieję na bardziej namiętnych pisarzy, takich jak ci, którzy nie boją się mówić, jak oni wierzą. Zawsze podążaj za sercem.